მისია და ხედვა

მისია

ბიზნეს ინფორმაციის გამოყენების მსოფლიოში აღიარებული სტანდარტების დანერგვით და სრულყოფილი ბიზნეს ინფორმაციის ბაზის შექმნით ორგანიზაციებისთვის ახალი შესაძლებლობების შექმნა.

ხედვა

ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვა, კომპანიების ინფორმაციული და საკონსულტაციო მხარდაჭერა ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობისთვის.