კომპანიის პროფილი

კომპანიის პროფილი

 

კომპანიის პროფილი ნებისმიერი ორგანიზაციის შესახებ ამომწურავი ინფორმაციაა. ჩვენ დაგეხმარებით სრულყოფილი ინფორმაცია მიიღოთ ნებისმიერი ქართული და უცხოური კომპანიის შესახებ.

 

კომპანიის პროფილის მეშვეობით თქვენ მოიპოვებთ შემდეგი ტიპის ინფორმაციას:

 • რეკვიზიტები და ძირითადი საკონტაქტო ინფორმაცია
 • საქმიანობის მოკლე მიმოხილვა
 • დაარსების წელი
 • დამფუძნებლები და აქციონერები
 • კორპორაციული სტრუქტურა
 • მენეჯმენტი და მათი საკონტაქტო ინფორმაცია
 • შვილობილი ორგანიზაციები
 • ფინანსური მაჩვენებლები (საწესდებო კაპიტალი, ბრუნვის დიაპაზონი, საშუალო ხელფასი)
 • საკუთრება
 • ფილიალები
 • სასამართლო ისტორია
 • გადახდის ისტორია
 • მომსახურე ორგანიზაციები (ბანკები, სადაზღვევო კომპანიები)
 • და სხვ.