სტატიები

შემოსავლის მიღებისას ადამიანთა გარკვეული კატეგორია იმპულსურად მოქმედებს და მთელს თანხას არცთუ ისე საჭირო ნივთების შესაძენად იყენებს.  არსებობენ ისეთებიც, რომლებიც წინასწარ ადგენენ რესურსების გადანაწილების გეგმას, რაც მათი თანხების მიზნობრივ  ხარჯვას უზრუნველყოფს. ასეთი ადამიანებისათვის დამახასიათებელია ქვემოთ მოცემული 9 თვისება:

ფინანსური პრობლემები, შედეგად გაკოტრების საშიშროება თანამედროვე მსოფლიოს ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა. არასწორი დაგეგმვა, რესურსების ზედმეტი ხარჯვა, დანაზოგების შემცირება, მზარდი კრედიტები, დაზღვევის არარსებობა – ეს ის ფაქტორებია, რომელთაც მნიშვნელოვანი გავლენის მოხდენა შეუძლია კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობაზე. დანახარჯების მუდმივი კონტროლი საშუალებას მოგცემთ თავიდან აიცილოთ გაკოტრების საფრთხე და მშვიდად იყოთ ფინანსურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ამაში დაგეხმარებათ შემდეგი ქმედებები:

რამდენად რეალურია საქართველოში მთლიანი შიდა პროდუქტის 10%–იანი ზრდა? შეგახსენებთ: პრეზიდენტის განცხადებით, საქართველოს „სრულად სინგაპურიზაციისთვის" მომდევნო პერიოდში ყოველწლიურად ეკონომიკის ზრდა 10%-ს უნდა შეადგენდეს.

საინვესტიციო სააგენტოს ხელმძღვანელის ინფორმაციით, ქვეყანაში ინვესტიციების შემოდინების მხრივ ამ ეტაპზე სირთულეები არ შეიმჩნევა. შეგახსენებთ: ევროპულ ბაზრებზე შექმნილ ვითარებას დასავლელი ანალიტიკოსები ახალი კრიზისის დაწყების ეტაპად აღიქვამენ.

საქსტატის ინფორმაციით, ამავე პერიოდში, მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა წინა წლის შესაბამისი კვარტალის მიმართ 4,7 პროცენტი დაფიქსირდა, ხოლო დეფლატორის _ 10,7 პროცენტი. 2011 წლის ორი კვარტალის მონაცემებით მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მიმართ 5,2 პროცენტი დაფიქსირდა.