ბიზნეს კატალოგი

ბიზნეს კატალოგი საქართველოში არსებული კომპანიების  მუდმივად განახლებადი ონლაინ მონაცემთა ბაზაა.

მონაცემთა ბაზის მეშვეობით თქვენ:

 • გააცნობთ თქვენს საქმიანობას ფართო აუდიენციას
 • ხელს შეუწყობთ თქვენი კომპანიის სანდო იმიჯის დამკვიდრებას
 • გაიგებთ ვინ არიან თქვენი პოტენციური კლიენტები
 • გაიგებთ სრულ ინფორმაციას სამიზნე კომპანიების შესახებ
 • მოიძიებთ პარტნიეორბს, კონკურენტებს და მომწოდებლებს
 • დაზოგავთ დროს, ენერგიასა და ხარჯებს

 

 

ონლაინ მონაცემთა ბაზის შესაძლებლობები შეუზღუდავია:

 • 30–მდე ძირითადი საქმიანობის სფერო
 • 1000–მდე საქმიანობის ქვესფერო
 • კომპანიის დამატება-რედაქტირება
 • კომპანიის ბრენდირებული პროფილის შექმნის შესაძლებლობა
 • დოკუმენტის ატვირთვის შესაძლებლობა (პროდუქტის კატალოგი, ფასები და სხვა)
 • ძიებისა და სორტირების შედეგად მიღებული ინფორმაციის ექსელის ფორმატში ექსპორტირების შესაძლებლობა
 • 20–ზე მეტი კრიტერიუმის კომბინირებით სასურველი კომპანიების მოძიება:
  • საქმიანობის სფერო
  • ადგილმდებარეობა
  • ბრუნვის დიაპაზონი
  • დასაქმებულთა რაოდენობა
  • საშუალო ხელფასი
  • ექსპორტ–იმპორტი
  • მომსახურე ბანკები და სადაზღვევო კომპანიები
  • დამფუძნებლები და მენეჯერების საკონტაქტო ინფორმაცია და სხვ.