მცირე მასშტაბიანი კვლევები

მცირე მასშტაბიანი კვლევები

ჩვენი მარკეტინგული კვლევები მცირემასშტაბიანი (მაქსიმუმ 3 კითხვა და 300 ინტერვიუ) და მოკლევადიანი (მაქსიმუმ 15 სამუშაო დღე) ფორმატისაა. კვლევებში ძირითადად გამოიყენება სატელეფონო ინტერვიუები, რომლებსაც ატარებენ სპეცილურად ამ მიზნით დატრენინგებული ოპერატორები. ინტერვიუები ტარდება ჩვენი კლიენტის სამიზნე ჯგუფებთან კლიენტისთვის საინტერესო სხვადასხვა თემებზე/საკითხებზე.

 

  • ბაზრის კვლევა
  • მომხმარებლის კვლევა
  • პროდუქტის კვლევა
  • რეკლამის კვლევა
  • ბრენდის კვლევა