საერთაშორისო კომპანიები
Kompass ერთერთი წამყვანი კომპანიაა მსოფლიო ბაზარზე ბიზნეს ინფორმაციის წარმოებაში. კომპანია უზრუნველყოფს მისი კლიენტების გაყიდვების ოპტიმიზაციას, მარკეტინგული სტრატეგიების დაგეგმვას, კვლევების ორგანიზებას და ა.შ. Kompass-ის ონლაინ ბაზა ითვლის 2.9 მილიონ კომპანიას.
D&B მსოფლიოში წამყვანი კომპანიაა კომერციული ინფორმაციის მიწოდების დარგში. კომპანიას აქვს გლობალური მონაცემთა ბაზები 140 მილიონი კომპანიის შესახებ.