სტატიები
17.08.2011 - „ნიკ ჯორჯია“ - ელექტრო მრიცხველები

კომპანია „ნიკ ჯორჯია“ ელექტრო–ტექნიკური მოწყობილობების მიმწოდებელი ერთ–ერთი უმსხვილესი უკრაინული კომპანია „ნიკ“–ის ოფიციალური წარმომადგენელია საქართველოსა და მთელ ამიერკავკასიაში.

კომპანია „ნიკ ჯორჯია“ ელექტრო–ტექნიკური მოწყობილობების მიმწოდებელი ერთ–ერთი უმსხვილესი უკრაინული კომპანია „ნიკ“–ის ოფიციალური წარმომადგენელია საქართველოსა და მთელ ამიერკავკასიაში.


კომპანია ახორციელებს „ნიკ“–ის პროდუქციის, კერძოდ ელექტრომრიცხველების იმპორტსა და რეალიზაციას.


შორენა სურმავა, დირექტორი: “ჩვენ ვზრუნავთ, რომ ქართულ ენერგობაზარზე არსებული პროდუქტი ევროპულ სტანდარტებს პასუხობდეს. ჩვენი მიზანი საქართველოს გამრიცხველიანების პროცესის ხელშეწყობაა”.
“ნიკ ჯორჯიას” პროდუქტებია ერთფაზიანი მრიცხველები, სამფაზიანი მრიცხველები და სამონტაჟო ყუთი.


ნიკ 2102 - ელექტროენერგიის ერთფაზიანი მრციხველი:

• სამუშაო ძაბვის გაფართოებული დიაპაზონი (ნომინალური მნიშვნელობიდან -35 %-დან +15 %-მდე);
• ტემპერატურის გაფართოებული დიაპაზონი (-40C0-დან +55 C0-მდე);
• ორელემენტიანი (დენის გადამწოდის სახით გამოიყენება შუნტი და ტრანსფორმატორი);
• დაცვის გაძლიერებული ხარისხი მუდმივი და ცვლადი მაგნიტური ველების ზემოქმედებისაგან СОУ-Н МПЕ 40.1.35.110:2005-შესაბამისად;
• ენერგიის მოპარვისაგან დაცვა (არასწორი ჩართვის, დენის უკუმიმართულების, ფაზურ და ნულიან სადენში დენის ძალის უტოლობის ინდიკაცია);
• მონტაჟის მოხერხებულობა (მომჭერების შემაერთებელი ზომები და შეთანწყობა უზრუნველყოფს დაყენებას ინდუქციური მრიცხველების დროს ჩასართავი კაბელური ხაზებს საბოლოოდ დამუშავების გარეშე);
• კლასის სიზუსტით ტექნოლოგიური მარაგი შეადგენს არანაკლებ 50 %;
• მცირე საკუთარი ენერგოხარჯვა;
• კორპუსის თანამედროვე დიზაინი;

ნიკ 2301 - ელექტროენერგიის სამფაზიანი ელექტრო მრიცხველი:

АП1, АП2, АП3 – პირდაპირი ჩართვის; АК1, АТ1 – ტრანსფორმატორული ჩართვის.

ენერგიის მოპარვისაგან დაცვა (არასწორი ჩართვის, დენის უკუმიმართულების, დაწეული და აწეული ფაზური ძაბვის ინდიკაცია);

• გაუმჯობესებული მომჭერების ხუნდი, რომელიც უზრუნველყოფს სადენების დამაგრების საიმედოობას;
• დაცვის გაძლიერებული ხარისხი მუდმივი და ცვლადი მაგნიტური ველების ზემოქმედებისაგან СОУ-Н МПЕ 40.1.35.110:2005-შესაბამისად;
• ელექტროენერგიის კომერციული აღრიცხვის ავტომატიზირებულ სისტემებში გაოყენების შესაძლებლობა;
• კლასის სიზუსტით ტექნოლოგიური მარაგი შეადგენს არანაკლებ 50 %;
• მცირე საკუთარი ენერგოხარჯვა;
• ტემპერატურის გაფართოებული დიაპაზონი (-40C0-დან +55 C0-მდე);
• კორპუსის თანამედროვე დიზაინი;
• მონტაჟის მოხერხებულობა (მომჭერების შემაერთებელი ზომები და შეთანწყობა უზრუნველყოფს დაყენებას ინდუქციური მრიცხველების დროს ჩასართავი კაბელური ხაზებს საბოლოოდ დამუშავების გარეშე);
• კორპუსის კონსტრუქცია შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს (მათ შორის გათვალისწინებულია მრიცხველის დაყენება ლარტყა TH-35-ზე)
• ნომერი გამზომი საშუალებების ტექნიკის სახელმწიფო რეესტრში У2299-06.

სამონტაჟო ყუთი - ერთფაზიანი მრიცხველისთვის:

- ყუთი განკუთვნილია ცვლადი დენის ელექტროენერგიის ერთფაზიანი მრიცხველის გარედაყენებისათვის ძაბვით 480 B – მდე, მოწყობილობის მექანიკური დაზიანებისაგან დაცვის, ელექტროენერგიის მოპარვის დაუშვებლობის, მრიცხველის მტვერისაგან და ატმოსფერული ნალექებისაგან დაცვის მიზნით .
- განკუთვნილია დაცვის კლასის მოწყობილობებისათვის ელექტროდენის II დაზიანებისაგან.
- ყუთის დაცვის დონე შეესაბამება IT 54 – ს სახელმწიფო სტანდარტი 14254–ს მიხედვით.
- კორპუსი დამზადებულია აალებისგამძლე მასალისაგან.
- ყუთს გააჩნია უნივერსალური სამაგრი მრიცხველის მონტაჟისათვის სამ თვითმჭრელ ხრახნილზე, სამაგრი DIN ლარტყაზე, აგრეთვე ყუთის შუაში სხვა მოწყობილობის მონტაჟისათვის და დამაგრებისათვის (ავტომატური გამომრთვფელი, გოფრირებული მილი და კაბელი)
- ყუთების კონსტრუქცია იძლევა ერთი ან ორი ავტომატური გამომრთველის დაყენების საშუალებას ავტომატური გამომრთველების მართვის სპეციალურ ნაწილში, აგრეთვე იძლევა ყუთი პლომბირების საშუალებას
- კორპუსის კონსტრუქცია იძლევა მრიცხველიდან ჩვენების აღების საშუალებას მიმოხილვის ფანჯრის მეშვეობით ყუთის გახსნის გარეშე.


შორენა სურმავა: “ვთანამშრომლობთ სამ უმსხვილეს ენერგოგამანაწილებელ კომპანიასთან. ეს კომპანიებია „ენერგო–პრო ჯორჯია“, „თელასი“ და „კახეთის ენერგოდისტრიბუცია“.