კომპანიის პროფილიაღნიშნული პროდუქტი მოიცავს დეტალურ, ბიზნეს ინფორმაციას კომპანიის შესახებ, როგორიცაა: 
 • საკონტაქტო ინფორმაცია
 • საქმიანობის მოკლე მიმოხილვა
 • მენეჯმენტი
 • ორგანიზაციული სტრუქტურა
 • ფინანსური მონაცემები
 • კომპანიის რეიტინგი
 • საბანკო ანგარიშები
 • სასამართლო ისტორია
 • ფილიალები

კომპანიის პროფილის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ 
 • მიიღოთ უფრო მეტი, დეტალური, სანდო ინფორმაცია მსოფლიოში არსებულ ნებისმიერ კომპანიაზე.
 • დაამყაროთ ახალი პარტნიორული ურთიერთობები
 • ჩამოაყალიბოთ კონკრეტულ კომპანიაზე მორგებული სამომავლო სტრატეგიული გეგმა თუ შეთავაზება
 • შეამციროთ რისკები
კომპანიის პროფილი ხელმისაწვდომია საქართველოში დარეგისტრირებულ და მოქმედ ყველა კომპანიაზე და ასევე მსოფლიოს 200 ქვეყნის 150 მილიონი კომპანიის შესახებ.