მარკეტინგული სიებისიები, რომლებიც მოიცავს ყოველდღიურად განახლებად ბიზნეს ინფორმაციას, როგორც საქართველოში აგრეთვე მსოფლიო მასშტაბით არსებულ კომპანიებზე, დარგის, საქმიანობის, საწარმოს ზომის, ბრუნვის, ადგილმდებარეობის და სხვა კრიტერიუმების მიხედვით. 

მარკეტინგული სიის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ:

  • მოიძიოთ და შეარჩიოთ ახალი  ბიზნეს პარტნიორები
  • გაზარდოთ მომხმარბლებთა რაოდენობა
  • მოძიოთ ახალი მომწოდებლები
  • აღმოაჩინოთ ახალი შესაძლებლობები
  • შეამციროთ ხარჯები
  • გაზარდოთ თქვენი ბიზნესის ეფექტურობა

 

მარკეტინგულ სიებს გთავაზობთ სამი სახით:  მცირე საშუალო და გავრცობილი ფორმატით. ფორმატებს შორის სხვაობა გამომდინარეობს გასაცემი ინფორმაციის მოცულობიდან - კრიტერიუმების რაოდენობიდან.