სტატიები
შპს სარეკლამო კომპანია არტ-დიზაინი წარმოადგენს საწარმოო ფირმას, რომელიც სპეციალიზირებულია გარე სარეკლამო და საინტერიერო პროექტების დამზადებაზე.
შპს "ინტელექტ ცენტრი" ერთ-ერთი მრავალპროფილიანი სასწავლო ცენტრია საქართველოში, სადაც თავმოყრილია ერთ გუნდად შეკრული პროფესიონალთა ჯგუფი.
•  თანამედროვე და მრავალმხრივი სასწავლო პროგრამები
ხორციელდება სამივე დონის სწავლება (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა). დოქტორანტურის ეფექტურ ფუნქციონირებას განაპირობებს მძლავრი სამეცნიერო ჯგუფის არსებობა და ფუნქციონირება.

სს საერთაშორისო სადაზღვევო კომპანია "იმედი ელი" ერთ–ერთი ყველაზე სტაბილური და დინამიურად მზარდი სადაზღვევო კომპანიაა საქართველოში, რომელმაც თავისი რეპუტაცია მომხმარებლისთვის მაღალი დონის მომსახურებით, სტაბილურობის მტკიცე გარანტიითა და ფინანსური სიძლიერით დაიმკვიდრა.

შპს "ალიანს ჯგუფი ჰოლდინგმა" 2006 წელს აგვისტოში დააარსა შვილობილი კომპანია "ალიანს ჯგუფი კაპიტალი". არსებობის მოკლე პერიოდის მიუხედავად, "ალიანს ჯგუფი კაპიტალი" გახდა ერთ-ერთი სწრაფად მზარდი საინვესტიციო კომპანია საქართველოში, რომელიც ახორციელებს ინვესტიციებს პერსპექტიულ და მაღალრენტაბელურ პროექტებში.