სტატიები
“ახვლედიანი ბიზნეს კონსალტინგი” დაფუძნდა 2006 წელს. ამ დროისათვის კომპანიაში დასაქმებულია 27 მაღალკვალიფიციური, სხვადასხვა სერთიფიკატის მქონე სპეციალისტი. ესენია: აუდიტორები, შემფასებლები, იურისტები, ბუღალტრები და სახელმწიფო შესყიდვების ექსპერტები.
მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ”B კრედიტი” დაარსდა 2009 წლის 1 სექტემბერს, "მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად და ახორციელებს ამ კანონით გათვალისწინებულ საქმიანობას. კომპანია დაფუძნებულია 100%-ით ქართული კაპიტალით.

კომპანია „ნიკ ჯორჯია“ ელექტრო–ტექნიკური მოწყობილობების მიმწოდებელი ერთ–ერთი უმსხვილესი უკრაინული კომპანია „ნიკ“–ის ოფიციალური წარმომადგენელია საქართველოსა და მთელ ამიერკავკასიაში.

ჩარტის, ინკ. წარმოადგენს მსოფლიოს წამყვან სადაზღვევო ორგანიზაციას მომხმარებელთა მომსახურების 90 წლიანი გამოცდილებით. კომპანიის ფუნდამენტური სიძლიერე ეყრდნობა 40 000 თანამშრომელს, რომლებიც მსოფლიოს 160-ზე მეტ ქვეყანასა და იურისდიქციაში აერთიანებენ გლობალურ მიღწევებს მომხმარებელთათვის მომსახურების გაწევის შესაძლებლობებთან.
მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „თბილმიკროკრედიტი“ დაარსდა 2008 წლის ოქტომბერში. ორგანიზაციის მიზანს წარმოადგენს  ფიზიკური და იურიდიული პირების დაკრედიტება, სამომხმარებლო და კომერციული მიზნებისთვის.